تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | | نویسنده : انجمن علمی متالورژی کرج

 

 دیاگرام آهن کربن
با جزئیات کامل

توضیحات : تصویری از دیاگرام آهن کربن که در آن علاوه بر مشخصات دیاگرام , ریز ساختار ها نیز درج شده است .
توصیه میکنیم حتماً این دیاگرام رو داشته باشید .